“ชีวะ คือ ชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ”

• “ชีวะ” ก็คือ “ชีวิต” ถ้าอยากมี “ชีวิต” ก็ต้อง “รัก” “เด็กชีวะ” •

Advertisements

“ชีวะ คือ ชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดเรียนชีวะ”

• “ชีวะ” ก็คือ “ชีวิต” ถ้าอยากมี “ชีวิต” ก็ต้อง “รัก” “เด็กชีวะ” •